Kontakt

Nielsen Polska Sp. z o.o.

ul. Orzechowa 25
02-244 Warszawa
tel. +48 22 853-86-31
fax. +48 22 270-27-78

Dział handlowy:

tel. +48 22 853-86-31
e-mail: dzialhandlowy@nielsen.com.pl

Zapraszamy!