Koordynatorzy ds. handlowych

W sprawach handlowych prosimy o kontakt:

tel. +48 22 853-86-31
e-mail: dzialhandlowy@nielsen.com.pl

Zapraszamy!